Angående medlemskap:
Britt-Marie Andheden
Sandskäddevägen 14
260 41 Nyhamnsläge
Tel/Fax 042-34 48 77

brittmarie@tallbackentk.se

 
 


Ordförande:

Lars Bengtsson: tel 070-5945847

Vice ordförande:
Jonas Lundgren tel 070-3695770

Kassör:
Britt-Marie Andheden: tel 042-34 48 77  070-6344877

Sekreterare:
Fredric Bengtsson 0706 814 611

Ledamöter:

Kai Christensen: tel  042-34 25 75 070-3971854

Ola Broman: tel  070-3884927

Göran Henryson: tel  042-34 32 85  070-5983285

Ludwig Axelsson 072-307 35 33